Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Digitale læringsverktøy i utviklingen av arbeidsplassen som læringarena i barnehagelærerutdanningen

I arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er det utviklet arbeidsformer som har vist seg å være fruktbare, særlig knyttet til at arbeidsplassen er en sentral del av profesjonsutdannigen. En av utfordrigenene studiet står ovenfor er imidlertid hvordan dialogen mellom Høgskolen og studentenes arbeidsplass kan utvikles slik at de to arenaene sammen skaper best mulig læringsbetingelser for studenten.

Prosjektet DIGALÆR vil ut fra dette utforske Yammer som sosial samhandlingplattform i et likeverdig samarbeid mellom Høgskolen, bydels/kommunekoordinatorer, studentene og studentens medarbeidere på arbeidsplassen. En viktig påpekning er at prosjektet ikke handler om Yammer i seg selv, men fokuserer på hvordan strukturer fra sosiale medier kan utnyttes i en samhandling mellom høskole og yrkesfelt.

For å utvikle yammer som 'det tredje rommet'  i utdanningen organiseres prosjektet som et aksjonsinspirert prosjekt. I digitale og analoge workshops vil studenter, lærere og fagansvarlig i studentenes barnehager sammen utforske hvordan dialogen og samhandlingen kan styrkes ved å ta i bruk sosiale medier. Utdanningskvalitet er komplekst og sammensatt, og prosjektet vil særlig bidra til utvikling av utdanningskvalitet innenfor de to satsningsområdene digitalisering og samarbeid med arbeidslivet.

Det organisatoriske systemtet rundt ablu-studentene er godt bygget ut og forankret, og alle deltagerne er viktige i prosjektet. Studentene står i en særstilling som aktører ettersom de beveger seg mellom ulike læringsarenaer gjennom hele utdanningsløpet. Som gruppe har studentene førstehåndserfaring med utfordringer knyttet til profesjonslæring i praksisfeltet som er vesentlig å få tak i i prosjektet.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 
P11/2017
Prosjektperiode
01. jan 2017
31. des 2018

Detaljer

Fagområde: 
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Kontaktperson

Tove Lafton
Førsteamanuensis
Telefon: 
67237559

Studietilbud som utvikles