Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Blended active learning of statistics

Developing integrated learning designs for teaching statistics and statistical literacy

I dette prosjektet vil vi designe læringsomgivelser som forbedrer kvaliteten på studenters statistikkompetanse. Studentene skal tilegne seg både praktiske og teoretiske kunnskaper om statistikk og gjøres i stand til å bruke statistikk som et redskap for å analysere pedagogiske problemstillinger. I vårt læringsdesign vil vi koble introduksjoner til fagstoff, videobaserte forelesninger og instruksjoner, og undersøkende oppgaver og praktiske øvelser med relevante statistikkprogrammer.

Digitale ressurser er tilpasset et læringsforløp og forløpet ledsages av systematisk refleksjon over egen læringsprosess. Statistikkundervisning har tradisjonelt vært teoretisk og abstrakt med lite fokus på utvikling av praktiske ferdigheter og kompetanser. Vårt læringsdesign kobler kunnskap om statistikk med konkrete øvelser.

Til sammen vil et slikt designet forløp gi studentene en dypere forståelse av statistikk og praktiske ferdigheter de kan bruke i senere karriere.

Detaljer

Fagområde: 
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Kontaktperson

Hans Christian Arnseth
Førsteamanuensis
Telefon: 
22855348

Studietilbud som utvikles