Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Automatisk formativ og summativ vurdering

Karaktergivende oppgaver med automatisk formativ vurdering / tilbakemelding

Målet er å etablere en fremgangsmåte som implementerer en automatisk formativ og summativ tilbakemelding til studenter som anvender et øvingsopplegg eller oppgaver underlagt vurdering (eksamen).

Forventet resultat er todelt. Det første er selve implementasjon av opplegget i emnet IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk. Det andre resultatet er data fra gjennomkjøring med opplegget. Data kommer fra undersøkelser / intervju med studenter og disses prestasjoner (karakterer). Dette sammenholdes med prestasjoner i tidligere år. Emnet består av den beregningsorienterte programmeringsdelen som er fingerskjøtet med statistikk. Det er ca 300 – 400 studenter som tar dette emnet.

Aktivitetene blir et 50-talls oppgaver utformet som flervalgsoppgaver som til sammen dekker hele emnet. Dette inneholder også elementer fra spillteknologi vedrørende belønningsmekanismer i tilbakemeldinger og progresjon til neste aktivitet.

Canvas er UiT’s valgte LMS plattform fra høsten og resultatene fra aktiviteter samles her. Aktiviteter er i grunntrekkene utformet som flervalgsoppgaver. Oppgavene krever at man bruker eksterne verktøy som regneark (Excel) og / eller Matlab for å løse disse. Aktivitetene samlet sett gir en summativ vurdering. Det er ikke tilfredsstillende nok for studenten som derved ikke får tilbakemelding om hva som var feil, hva bør rettes på eller hva som var bra med besvarelser. Det er her det er ønskelig med automatisk formativ tilbakemelding på aktiviteter.

Ved å gi gode tilbakemeldinger som klarer å styre studenten til å gjøre gode valg samt forstå sine valg og konsekvensene av dem bidrar dette til økt utdanningskvalitet. For studenten gir dette innsikt og engasjement i emnet som følge av meningsfulle tilbakemeldinger og derigjennom redusere strykprosent og inspirere flere til å fullføre emnet.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag

Kontaktperson

Arild Steen
Universitetslektor
Telefon: 
76966201

Studietilbud som utvikles