Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Audiovisuell journalistikk

Det planlagte studiet tar utgangspunkt i at alle som driver med audiovisuell formidling, og kanskje pressen i særdeleshet, påvirkes av en utvikling der den enkelte yrkesutøver får stadig flere oppgaver, der oppgavene til et helt team (journalist, fotograf, lydtekniker, redigerer) i økende grad knyttes til en enkelt person. Denne utviklingen er langt på vei drevet frem av nye tekniske løsninger (lette kamera med god automatikk, og en videre produksjonsgang knyttet til personlige datamaskiner).

Tradisjonelle fotoapparatene forandrer egenskaper og blir hybrider, blant annet med gode videoegenskaper. En ser også hvordan serier av stillbilder blir benyttet og satt sammen på nye måter. Dette fører til nye uttrykksformer, noe som understrekes av at den anerkjente fotofestivalen Visa pour l'Image i Perpignan har opprettet en klasse for webdokumentarer.

Studiet skal gi studentene en innføring i audiovisuelle produksjons- og distribusjonsteknologier, knyttet til det digital fotoapparatet som det primære produksjonsverktøyet, enkle løsninger for post-produksjon og distribusjon som utnytter nye, sosiale medier. Studietilbudet vil vinkles mot anvendelse av Web2.0-teknologi, noe som både presse, reklame, informasjonsbransjen og undervisning gir klart uttrykk for at er et område hvor man har behov for kompetanseheving. Studentene skal kunne vurdere og velge løsninger for ulike formål og finne fram til egnete presentasjonsmåter.

Erfaringer underveis

Utviklingen går som planlagt, men i henhold til en fremdriftsplan som er forskjøvet i forhold til opprinnelig plan. Studiets navn er endret, men innhold og form vil foreligge som tidligere skissert i søknaden.

Sluttresultater

Prosjektet har produsert en betydelig mengde fagstoff som ligger åpent tilgjengelig via studiets nettsted.

Fagstoffet er publisert og blir vedlikeholdt via en wiki-løsning (Google Sites). Erfaringer med bruk av denne publiseringsformen har vært svært nyttige, og vil bli videreført i andre prosjekter.

Kommunikasjons med studenter skjer via studentenes egne blogger og en felles gruppe på Facebook. Kombinasjonen av disse dialogformene ser ut til å fungere bra, og er også noe vi vil ta med oss videre.

Prosjektet har utelukkende basert seg på "nettsky"-løsninger for publisering og kommunikasjon. Faglærer opplever dette som vellykket, ikke minst fordi det gir relativt stor frihet til å utforme det pedagogiske opplegget slik en selv ønsker.

Viktigste lærdommer: 

Gode erfaringer med valgte publiseringsløsninger.

Prosjektleder vil ved fremtidige prosjekter vurdere å sette i gang studiet selv på et tidspunkt hvor alt fagstoff ikke er klart. Dette for å tvinge fram prioriteringer, ikke minst i forhold til eget arbeid.

P04/2010
Prosjektperiode
01. jan 2010
31. des 2011

Detaljer

Fagområde: 
Humanistiske og estetiske fag

Kontaktperson

Jon Hoem
Førsteamanuensis
Telefon: 
55 58 57 12

Studietilbud som utvikles

Navn på emne, studieprogram eller kursStudiepoengFagområdeHjemmeside studietilbud
Webdokumentar
15.00
Humanistiske og estetiske fag