Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Trine Kofoed

Trine Kofoed
E-post:
trine.kofoed@diku.no
Arbeidsplass: 
Norgesuniversitetet
Stilling: 
Seniorrådgiver
Telefon: 
90 52 16 29