Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Mali A. Arnstad

Mali A. Arnstad
E-post:
mali@aloutenlike.no