Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Liv-Inger Resvoll

Liv-Inger Resvoll
Arbeidsplass: 
Norgesuniversitetet
Stilling: 
Innleid kommunikasjonsmedarbeider fra Reddi AS
Telefon: 
97712093