Liv-Inger Resvoll

Liv-Inger Resvoll
E-post:
liv-inger.resvoll@uit.no
Arbeidsplass: 
Norgesuniversitetet
Stilling: 
Innleid kommunikasjonsmedarbeider fra Reddi AS
Telefon: 
97712093