Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Jon Lanestedt

Jon Lanestedt
E-post:
jon.lanestedt@diku.no
Arbeidsplass: 
Norgesuniversitetet
Stilling: 
Direktør
Telefon: 
415 69 097