Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Hilde Ørnes

Hilde Ørnes
E-post:
hilde.ornes@diku.no
Stilling: 
Seniorrådgiver
Telefon: 
995 32 135