Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Emil Trygve Hasle

Emil Trygve Hasle
E-post:
emil.hasle@diku.no
Arbeidsplass: 
Norgesuniversitetet
Stilling: 
Seniorrådgiver
Telefon: 
997 84 465