Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studentens bruk

I dette kapitlet tar vi opp hvordan studenten kan nyttiggjøre seg podcast, rent teknisk, men også rent faglig og læringsmessig.

Avspilling av podcast

En av de store fordelene med podcast er fleksibiliteten: Du kan lytte til opptaket når du vil og hvor du vil. Podcaster kan spilles av:

 • På PCen din
 • På en bærbar PC
 • iPod eller iPad
 • På en Mp3-spiller (Ofte bare lyd)
 • På de fleste mobiltelefoner
 • I bilen (hvis du kan koble Mp3-spilleren til bilstereoen eller brenne filene på en CD)

Når det gjelder podcast av forelesninger, viser forskning at studenter flest ikke lytter på bussen eller på joggetur, men mens de sitter ved datamaskinen. Mer om dette under.

Hvordan bruke podcast for å lære mer?

Det store flertallet av studenter som har tatt kurs med podcast av forelesning er er veldig glade for mulighetene dette gir. De bruker opptakene for å:

 • repetere før eksamen.
 • fordøye stoffet i eget tempo.
 • få en dypere forståelse av vanskelige temaer.
 • ta igjen når de måtte være borte fra en forelesning.
 • forbedre notatene sine.
 • kompensere for språkproblemer.
 • kompenser for funksjonshemming (svaksynte, dyslektikere m. fl.).
 • trene uttale på språkfag.

Som nevnt, lytter de fleste studenter til podcast av forelesninger mens de sitter ved datamaskinen.

De som får størst utbytte av podcasten er de som sitter med notatene fra forelesningen foran seg og pauser opptaket for å få med seg nye begreper og vanskelige temaer eller for å fylle huller i notatene. Slik kan studentene gå i dialog med fagstoffet, ikke bare repetisjon, men hjelp til faglig fordyping.

Mange studenter synes det er bedre å repetere med podcast enn med notater. Det er kombinasjonen av forelesning og podcast som gir best læringseffekt og det store flertallet møter opp på forelesning selv om de vet de vil få tilgang på podcast i ettertid.