Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Publisering

Hvor og hvordan opptak av en forelesning publiseres, dvs. legges ut på nettet, er av vesentlig betydning for flere forhold som ressursbruk, opphavsrett, brukervennlighet, branding, anvendelighet og gjenbruk.

Automatisk eller manuell publisering på nettet

De fleste norske universitet og høgskoler som har lagt forelesninger ut på nettet, har gjort dette som en manuell operasjon, ofte ganske tidkrevende. Så lenge det bare er snakk om fire forelesninger i uka, går det greit.  Men slik manuell håndtering er som nevnt  tidkrevende og kan føre til at bruk av podcast av forelesninger ikke blir noen stor aktivitet. NTNU gjorde et stort manuelt arbeid med å legge flere hundre forelesninger ut i iTunes U i august 2009. NTNU har system for automatisk opptak av forelesninger, og kan således gjøre dette i forholdsvis stor målestokk. Men de har ikke et system for automatisk lagring med rette metadata og for publisering på ønskete steder som iTunes U. Det er ett av flere forhold som fører til at NTNU høsten 2010 bare podcaster én forelesningsserie på iTunes U av flere hundre som holdes hver uke.

Dersom en institusjon ønsker å foreta podcast av forelesninger i stor målestokk, er det nesten påkrevd med et mer automatisk system som håndterer dette. Når et opptak er ferdig tatt opp, og selve råfilen er lagret, bør resten skje tilnærmet automatisk av et IT-system som i grove trekk gjør følgende:

  • Konverterer råfilen til de filformat som det på forhånd er bestemt skal lages. F.eks. Mp4 i 320x240-format som passer til å spille på en iPod eller tilsvarende og Flash MP4-format for streaming fra en streaming-server for avspilling på PC i god kvalitet.
  • Legger automatisk til en del metadata som opptaksdato, navn på foreleser, emne, lengde, opptakssted, CC-lisens m.m. (Forutsetter at dette enten hentes automatisk fra filen eller at det er lagt inn i administrasjonssystemet som styrer hvilke forelesninger som skal taes opp.) Manglende eller resterende metadata må legges inn manuelt. All metadata legges inn i det digitale mediearkivet som er søkbart.
  • Publiserer filens lagringsadresse med utvalgte metadata til de steder det på forhånd er bestemt at filen skal publiseres. Det kan f.eks. være ett eller flere av følgende: iTunes U, YouTube, universitetets egen nettportal, emnesidene til emnet eller i Fronter/it's learning/Moodle.

Hvor bør en forelesning publiseres?

Husk at det er stort sett enighet om at det er foreleseren som har opphavsretten til egne forelesninger og at det er hun eller han som har det avgjørende ord om hvor et opptak skal publiseres. Det er flere forhold som er med på å bestemme hva som velges:

Motivere foreleser til å podcaste sine forelesninger

En del forelesere har motvilje mot å podcaste egne forelesninger. Det kan være lettere å overtale dem dersom opptakene kun legges ut i f.eks. it's learning, slik at kun forelesers egne studenter har tilgang.

Branding av forelesere

Marianne Talbot som var en helt vanlig professor og foreleser i filosofi på Oxford University ble av noen IT-folk på Oxford spurt om de kunne podcaste forelesningen hennes på iTunes U. Hun visste knapt nok hva podcast eller iTunes U var, men svarte ja. "Det kunne da ikke være farlig". Ett år etterpå er hun verdensberømt. Hun har flere perioder ligget som World Number One i nedlastinger og er nå en internasjonalt kjent filosofiforeleser. Vi kan ikke love at det samme skjer med alle som podcaster sine forelesninger på iTunes U eller andre kjente kanaler. Men det kan være med på å brande eller profilere foreleseren.

En nasjonal ressurs

Mange er opptatt av at alle digitale ressurser som lages for utdanningssektoren, skal spres og deles i størst mulig grad. På lik linje med at forskningsresultater spres og deles. En slik holdning burde tilsi at forelesningen podcastes i kanaler som når mange, gjerne i flere kanaler som iTunes U, YouTube ogr institusjonens egne åpne nettsider.

Hele Norge eller bare våre egne studenter?

Et annet forhold som kan vurderes er om foreleser tillater at alle på hans egen institusjon kan få tilgang. Det kan gjelde studenter på andre emner eller kurs, som gjerne vil lære mer.

Branding av institusjonen

I dagens høyteknologiske samfunn, er det viktig at et universitet eller en høgskole fremstår som moderne og tidsriktig overfor de studenter som skal velge studiested. Man må anta at en institusjon som i stor grad podcaster sine forelesninger på iTunes U, vil få et bedre renommé blant potensielle studenter.

Mobil læring

Dersom det er ønskelig at studentene kan laste ned filen og få den over på sin egen mobile enhet på en enkel måte, vil publisering på iTunes gjøre det enkelt for alle med iPod, iPad eller iPhone. I tillegg må filene publiseres slik at de kan lastes ned på egen PC.