Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Opptak av forelesninger og opptak av andre læringsressurser

Her finner du i informasjon av praktisk og teknisk art for opptak av forelesninger eller opptak av andre digitale læringsressurser. Vi har forsøkt å samle rene pedagogiske forhold i kapitlet "Lærerens planlegging", men mange forelesere vil også ha nytte av den mer praktisk-tekniske informasjonen du finner her.

Opptak av forelesninger

Opptak av forelesninger kan deles i to kategorier:

 • LIVE opptak i klasserom/forelesningssal med studenter til stede.
 • Opptak på eget kontor/annet høvelig sted, uten studenter til stede

Målgruppen og formålet vil ofte være bestemmende for hva som velges. Er målgruppen studenter på ordinære emner og formålet er å hjelpe de som ikke var tilstede eller de som ønsker å repetere, vil mange velge å gjøre LIVE opptak av den ordinære forelesingen med studenter til stede.
Dersom målgruppen f.eks. er allmennheten, betalende studenter på EVU-kurs eller annen utvalgt gruppe, kan det være aktuelt å ta opp forelesningen på eget kontor, i et studio eller tilsvarende. Ved slikt opptak har man bedre kontroll over opptaket, opptakene kan deles i korte miniforelesninger på 15 minutt og kvaliteten kan bli bedre. Slike korte opptak på eget kontor eller i studio, kan også være aktuelt å lage for de ordinære campusstudentene.

I de fire kulepunktene under, som du også finner i menyen til venstre, har vi valgt å legge vekt på LIVE opptak av ordinære forelesninger. Flesteparten av de forhold som er nevnt her, vil også gjelde dersom du ønsker å gjøre opptaket på f.eks. eget kontor eller i et studio dere har.

LIVE opptak av ordinære forelesninger

Opptak av forelesninger kan deles i 4 ulike opptaksformat:

 • Opptak av kun lyd
 • Opptak av lyd + skjermbilde
 • Opptak av lyd, skjermbilde og video av foreleser
 • Videoopptak av foreleser og det som vises på lerretet.

Se meny til venstre for mer informasjon om hvert enkelt punkt

Opptak på eget kontor

Du kan gjøre opptak av ordinære forelesninger uten studenter til stede på ditt eget kontor. Du kan ta opp lyd, lyd og skjermbilde eller lyd, skjermbilde og video av deg selv. For slike enkle opptak på eget kontor kan du f.eks. bruke Camtasia Studio og et enkelt, men godt webkamera. Du finner mer info om Camtasia under punktet Lyd + skjerm + video. Har du Mac, kan du bruke IShowU (kun lyd og skjermbilde).

Fordelen med opptak på eget kontor er bl.a.:

 • Du kan dele forelesningen i mindre deler
 • Du har bedre kontroll på eventuelle støykilder
 • Du kan eksperimentere og eventuelt gjøre flere opptak

Ulemper med opptak på eget kontor er bl.a.:

 • Noen forelesere blir mer unaturlige og synes det blir mindre flyt i forelesningen. Noen stopper fort opp, og begynner på nytt.
 • Det vil kreve mer tid enn LIVE-opptak.

Opptak i studio

Dersom din institusjon har et eget studio for videoopptak, kan det være aktuelt å filme og ta opp forelesninger der. Hovedgrunnen til å foreta opptak i et eget studio kan være:

 • Det er installert automatisk opptaksutstyr i studio hvor du får hjelp og alt teknisk utstyr er på plass.
 • Et studio inneholder ofte meget gode kameraer, ofte av HD-kvalitet. Dette kan gi meget god teknisk kvalitet på opptakene. I tillegg har man full kontroll over omgivelsene.
 • Du får hjelp og støtte av teknisk kyndige personer.

Opptak av andre digitale læringsressurser

Gilly Salmon er en anerkjent britisk professor som har brukt podcast på en rekke områder. Her kan du se foredraget hun holdt på Podcast-konferansen på UiO 29. september 2010.