Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Læring rett i lomma

Læring rett i lomma er et prosjektsamarbeid om podcast i regi av Universitetet i Oslo i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Stavanger.  Prosjektet er i hovedsak finansiert med midler fra Norgesuniversitetet, som bevilget kr. 1,2 millioner for 2009 og 2010.

Overordnet mål

Det overordnete målet med prosjektet er å gjøre undervisningen mer fleksibel, slik at flest mulig kan dra nytte av undervisningen uavhengig av tid og rom, funksjonsevne, økonomi eller sosial og kulturell tilhørighet.

Hovedmål med prosjektet (Resultatmål)

  • Beskrive og utvikle en produksjonslinje for podcast ved hver av de tre institusjonene
  • Podcaste et angitt antall podcast høsten 2009
  • Lage en nettbasert håndbok om podcast (den du nå leser)
  • Gjennomføre en nasjonal konferanse om podcast. Lenke til program og opptak

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen har variert gjennom prosjektet, men har hele tiden hatt en arbeidsgruppe bestående av:

  • Bent Kure, Universitetet i Oslo, prosjektleder
  • Mona Stokke, Høgskolen i Lillehammer
  • Atle Løkken, Universitetet i Stavanger