Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lærerens planlegging

Hva bør foreleser gjøre av planlegging og forberedelser?

Hvorfor podcast - hva er hensikten og formålet?

Still spørsmålet: Hvorfor skal jeg podcaste forelesningen? Hva er hensikten og hva ønsker du å oppnå?. Vær konkret og bruk noe tid på å finne svarene selv. Disse svarene vil være med å påvirke om og på hvilken måte eller form du vil lage podcastene,  hvordan du vil forberede deg og hvor mye tid du vil bruke.

Pedagogisk - metodisk

Når du bestemmer deg for å gjøre opptak av forelesningen, og således gjøre denne tilgjengelig som et ekstra læremiddel for sine studenter, bør du også tenke gjennom hvordan du ønsker eller forventer at studentene vil bruke dette læremidlet. Her følger noen spørsmål som kan være til hjelp:

  • Skal podcastene i hovedsak være til repetisjon for de som var til stede på forelesningen?
  • Skal podcastene i hovedsak være til hjelp for de som ikke var tilstede?
  • Ser du for deg spesielle studenter som kan ha ekstra utbytte av podcastene?
  • Kan du gi frivillige eller obligatoriske arbeidsoppgaver som er knyttet til en eller flere podcast?
  • Kan du planlegge og bygge opp forelesningen på en annen måte, nå som studentene vil få tilgang til forelesningen i etterkant? Kan du ha mer fokus på enkelte deler, og mindre fokus på andre deler av det du foreleser?
  • Kan du planlegge neste semester/neste år på en annen måte, nå som du har opptak av alt fra i år?
  • Kan tidligere opptak inngå som en del av pensum og hva vil det kunne gi deg av nye muligheter?
  • Kan du lage og podcaste ekstra miniforelesninger over kompliserte deler av pensum, som du spiller inn på ditt eget kontor?

Teknisk

Dersom IT- eller AV-avdelingen har ansvaret for opptaket, er det flere av punktene under du som foreleser ikke behøver å tenke på. Men er du alene om opptaket, så kan alt her være viktig.

Gjør deg kjent med utstyret på forhånd

Test det flere ganger, slik at du er sikker på at du vet hvordan det fungerer. Da vil du kunne ha fokus på innhold og formidling, når du tar opp en forelesning. Test også de situasjoner du kan komme opp i. F.eks.: Du har lyst til å fortelle en historie som ikke skal taes opp. Hvordan stopper og starter du opptaket igjen for å unngå å ta opp historien. Hva må jeg gjøre når jeg er ferdig? Skal JEG lagre eller lagres det automatisk?

Batterier

Sjekk eventuelle batterier. Ha alltid ekstra batterier liggende.

Mikrofon

Ikke alle mikrofoner passer til alt utstyr. Du må sjekke at mikrofonen gir god lyd inn i enheten som tar opp lyden. Mer om bruk av mikrofon i kapitlet Opptak.

Opphavsrett

Dersom du skal bruke musikk, film eller bilder som ikke er dine, må du sette deg inn i dette med opphavsrett. Det er du som holder forelesningen, som er ansvarlig for at alt du bruker av det andre har laget, er lov. Se eget kapitel om opphavsrett.

Hva sier du til studentene?

Du bør gjøre dine studenter oppmerksom på i hvilken grad du planlegger å ta opp forelesningene du skal holde på det aktuelle emnet. Skal du si til dem at du vil gjøre dette fast, og at de kan basere seg på det? Eller vil du ikke forplikte deg? Si i så fall at du har til hensikt å ta opp forelesningene, men at du ikke kan garantere at du får det gjort  hver gang.

Lær av andre

Du kan lære mye av å lytte på andres podcast, både hva du bør gjøre og hva du ikke bør gjøre.