Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lagring - Arkiv

Det fullkomne kaos?

Når det gjelder lagring av lyd og videoopptak, vil en strofe fra Folk og røvere i Kardemomme by være på sin plass og treffende for nesten hele UH-sektoren: "Hvor er buksa mi? Hvor er skjorta mi? Jeg er sikker på jeg hadde dem i går."

I dag kunne vi sunget: "Hvor er videoen med professor Kaspersen? Jeg er  sikker på at jeg hadde den i fjor". Men hverken Tante Sofie, Oraklet i Delfi, IT-tjenesten, AV-avdelingen eller biblioteket vet hvor den er. Og Kaspersen er på ferie for tiden.

For bøker er det full orden

Når det imidlertid gjelder bøker, så har hele UH-sektoren et fantastisk lagrings- og forvaltningssystem i BIBSYS. Men nesten ikke en eneste institusjon i UH-sektoren har noe slikt lagrings- og gjenfinningssystem for video eller andre mediefiler. Satt på spissen, så rår det et forferdelig kaos.