Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Hvordan komme i gang

Denne håndboken er laget for å hjelpe deg i gang med podcast av bl.a. forelesninger.

Opptak av lyd - så enkelt kan det gjøres:

 1. Du trenger en digital lydopptaker med en liten myggmikrofon som du fester på kragen eller snippen (pris: fra kr. 500 og oppover). Opptakeren bør kunne ta opp i MP3-format.
 2. Slå på opptakeren og sjekk at den viser rett nivå på lydsignalet. Juster volumet om nødvendig.
 3. Gjennomfør forelesningen som vanlig. Hvis du vil at spørsmål fra studentene skal komme med, så gjenta dem.
 4. Når du er tilbake på kontoret, kopler du lydopptakeren til PC-en med en USB-kabel. Kopier lydfilen over på PC-en og last den opp i rett mappe i Fronter eller it's learning.

Dersom du også brukte en Power Point, kan denne legges ut sammen med lydopptaket. Studenten kan så bla i Power Point presentasjonen, mens han eller hun lytter til lydopptaket. Dersom du ønsker å ta opp lyden og det som vises på skjermen samtidig, se neste punkt.

Så enkelt kan det sies og så enkelt kan det gjøres. Det finnes mange andre valgmuligheter og andre metoder.  For de som vil vite mer, så er håndboken full av informasjon, tips og råd.

Opptak av lyd og  skjermbilde

For noen forelesninger kan det fungere å ta opp bare lydfilen. Dette gjelder i de tilfeller hvor forelesningen i all hovedsak er en muntlig fremføring, uten visuelle virkemidler. I mange tilfeller er en Power Point-presentasjon kun en form for en huskeliste for foreleser. I slike tilfeller vil et rent lydopptak ofte være godt nok, da Power Pointen ikke inneholder noe vesentlig informasjon ut over det som sies.

Dersom Power Point-presentasjonen inneholder mer enn "huskeliste", f.eks. bilder, statistikk, grafer, tekstsitater, kart o.l., vil opptak av skjermbilde, integrert med lyden, være en fordel.

Det finnes en enkel metode for å ta opp lyden (det foreleser sier), samtidig med det som vises på skjerm/videoprojektor. Lydopptak og opptaket av skjermbildene blir automatisk integrert i en og samme fil. Filen er en form for videofil, og kan spilles av som en film. Studenten kan hoppe frem og tilbake etter behov.

Det finnes flere program for slike opptak. I podcastprosjektet har vi gode er faringer med Camtasia Studio. For Mac-brukere finnes et tilsvarende program som heter IShowYou. Opptak med Camtasia Studio er nærmere beskrevet i kapitlet: Opptak av lyd og skjerm.

Noen tips for å komme i gang

For foreleser:

 • Snakk med studentene og hør hvorfor de ønsker podcast.
 • Glem dine egne motforestillinger for en stund.
 • Snakk med en kollega som har gjort det.
 • Det kan gjøres enkelt og behøver ikke føre til merarbeid.
 • Studentene vil elske det. De kan lære mer og få bedre karakter.
 • Si til deg selv: Ja, jeg vil prøve noe nytt. Om det ikke går, er det bare å slutte.
 • Allier deg med en medarbeider med noe teknisk innsikt. Det er godt med noe hjelp i begynnelsen.

For administrativt personale

 • Husk at det er den enkelte foreleser som selv bestemmer om det skal gjøres opptak . Det finnes unntak.
 • Ikke gå for fort frem på instituttet, slik at det oppstår motvilje mot podcast av forelesninger.
 • Sats på de som har lyst til å prøve.
 • Bygg opp en positiv holdning.
 • Ha respekt for de som har motargument. Lytt også til disse og ikke press dem.
 • Sørg for at alt er på plass, slik at foreleser opplever at dette er såre enkelt.
 • Ta spørsmål om opphavsrett på alvor og hjelp dem på dette området. Mer info
 • Hjelp dem i begynnelsen.
 • Finn en ildsjel som ikke kan så mye om IT, og bruk han som eksempel over for de andre.