Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Hva er podcast?

Begrepet "Podcast" brukes på ulike måter når det gjelder undervisningsmateriell, forelesninger m.m. Innholdet i begrepet kan derfor variere. La oss innledningsvis si at en podcast er en lydfil som er lagt på nettet og at det er mulig å abonnere på nye utgaver. Mens podcasting er prosessen med å "kaste" den, dvs. legge den på nettet. Opprinnelig gjaldt det bare lydfiler, nå gjelder det også video.

Wikipedia: "Podkasting er en måte å publisere lyd- eller videoopptak på Internett som kan abonneres på ved hjelp av RSS. Podkasting (eng. podcasting) er en sammenslåing av ordene iPod og kringkasting (broadcasting)."

Begrepet: "podcast" og "å podcaste" brukes også i en del tilfeller om bare det å legge en lyd- eller videofil ut på nettet, uten at det er mulig å abonnere.

Kort oppsummert kan man si at podcast av forelesninger dreier seg om å ta opp en forelesning, lagre den og legge den på nettet, slik at studentene kan se og lytte til den i etterkant. I denne håndboka bruker vi noen gang begrepet podcast, andre ganger kan vi snakke om opptak, lagring og publisering av forelesninger. Vi mener det samme.

Podcast kan også dreie seg om opptak av annet enn tradisjonelle forelesninger. Det kan f.eks. være en lytteprøve i spansk, et case som studentene skal arbeide med, en redegjørelse for hvordan en prosjektoppgave skal utformes eller små korte miniforelesninger på 10 minutt om kompliserte deler av et tema.

Kort video som forklarer prinsippene i begrepet podcast - Podcast in plain english

OLAF er et begrep som i en del sammenhenger brukes som synonymt med podcast. Det står for Opptak, Lagring og Avspilling av Forelesninger.

[]

Dersom du kommer til en nettside med dette tegnet kan du ved å klikke på tegnet, abonnere på nyheter eller nytt stoff som legges ut på den nettsiden.

[]

Apple var tidlig ute med podcasting, og mest kjent er sannsynligvis nettstedet iTunes hvor du kan kjøpe og laste ned mange tusen musikkfiler til en rimelig penge.

Prosjektet "Læring rett i lomma" bruker begrepet "Podcast" som et samlebegrep for lyd- eller videofiler som legges ut på nettet, enten man kan abonnere på dem eller ikke. Dersom en lærer velger å ta opp lyden fra sin forelesning og legge den ut i Fronter, så vil det være innenfor rammen av det vi kaller podcast.

Den "fullkomne" podcast er når en ny lydfil automatisk kommer ned på studentens egen iPod eller MP3-spiller av seg selv, slik at han eller hun kan ta med seg iPoden på toget og lytte til forelesningen der og da. Akkurat som Aftenposten eller Dagsavisen automatisk ligger på dørmatta hver morgen. Noe litt annet er det med Dagbladet, som du selv må oppsøke i en kiosk for å få tak i.