Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Brukssammenhenger

En podcast kan brukes i mange ulike sammenhenger, samt inneholde ulike typer av fagstoff. Her har du noen ideer:

 • Forelesningsrekker
 • Forberedelse til undervisningsøkt
 • Aktuelle saker/nyheter
 • Introdusere og motivere til nye emner eller temaer
 • Gi feedback på arbeidskrav
 • Populærvitenskapelige foredrag
 • Vise prosesser/instruere
 • Forklare vanskelige begreper
 • Informere om studieopplegg, skriving av essays m.m.
 • Case-oppgaver
 • Kasustikker som grunnlag for PBL
 • Faglige samtaler
 • Intervjuer
 • Lytteprøver
 • Fremmedspråklig litteratur
 • Forklaring av vanskelig tilgjengelig stoff