Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Ekspertgrupper

Ei ekspertgruppe er i denne sammenhengen ei gruppe av fagpersoner eller ressurspersoner som innenfor ei gitt tidsramme skal arbeide med kartlegging, utvikling og formidling av kunnskap innen et avgrenset fagfelt eller tema.

Norgesuniversitetet har i 2017 tre slike ekspertgrupper: