Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Ansatte ved Norgesuniversitetet

Jon Lanestedt
Direktør
415 69 097
Hilde Ørnes
Seniorrådgiver
995 32 135
Kim Kristoffersen
Kontorsjef
458 30 663
Emil Trygve Hasle
Seniorrådgiver
997 84 465
Hilde Gaard
Seniorrådgiver
481 57 900
Susanne Koch
Seniorrådgiver
913 45 516
Trine Kofoed
Seniorrådgiver
90 52 16 29
Sofie Axelsen Osland
Rådgiver
90 98 08 63
Kåre Slettnes
Senioringeniør
468 21 211