Bli med på UH-ped webinarer

Illustrasjonsfoto webinar om UH-pedagogikk

For at flere skal få nytte av spisskompetansen innen UH-pedagogikk, tilbyr Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk 6 webinarer i løpet av 2017. 

19 prosjekt får støtte for 2017

Noregsuniversitetet fekk inn 56 søknader om støtte til utviklingsprosjekt i høgare utdanning. Utviklingsmidlane vert lyst ut innan avgrensa tematiske områder:

Canvas valgt som UH-sektorens prefererte LMS-tilbyder

20 universiteter og høgskoler har vært med i UNINETTs felles anskaffelsesprosess for ny e-læringsplattform (LMS). Kontrakter er tildelt tre leverandører, med Canvas som den prefererte.

Er MOOC en god modell for etter- og videreutdanning for lærere?

Illustrasjonsfoto

MOOC ble pekt på som en mulig modell for å oppnå målsettingen regjeringserklæringen i 2013 om å tilby etter- og videreutdanning 10 000 lærere på fem år.

Ny italiensk MOOC-plattform

15 italienske universitet står bak den nye MOOC-plattforma EduOpen.

Satser langsiktig på åpen deling på nett

Illustrasjonsfoto for Bokskapet HiOA.

Med den digitale publiseringsløsningen Bokskapet gjør HiOA digitale læreverk åpent tilgjengelig på nett. En driftsavtale med BIBSYS sikrer langsiktighet i prosjektet.

Petter Kongsgården kåret til årets nettlærer

Petter Kongsgården mottar prisen som årets nettlærer.

Petter Kongsgården, høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, ble nylig tildelt prisen som årets nettlærer av bransjeorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge (FuN).

Ny ledelse hos Norgesuniversitetet

Jon Lanestedt og Eva Gjerdrum

Vår direktør gjennom mange år, Eva Gjerdrum, har takket ja til nye utfordringer ved UiT Norges arktiske universitet. 

56 søknader om prosjektstøtte

Vi har mottatt 56 søknader om prosjektmidler for 2017. Søknadene kommer fra 20 ulike institusjoner. 

Sider