Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Ny virksomhet fra årsskiftet

1. januar 2018 blir Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter i første omgang som før.

Den nye virksomheten skal fremme kvalitet i universiteter og høgskoler, fagskoler og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom nasjonale og internasjonale insentivordninger. Videre skal den styrke kvalitet gjennom internasjonalisering i grunnopplæringen.

Den nye virksomheten ledes av direktør Harald Nybølet og har omkring 110 ansatte. Den har hovedkontor i Bergen og kontor i Tromsø. Nytt navn på virksomheten er ikke fastsatt. Inntil dette er på plass og nye felles kommunikasjonskanaler er etablert, vil de tre organisasjonenes nettsider m.v. brukes på samme måte som før:

Fortsetter som vanlig – og får nye oppgaver

Tjenestene og aktivitetene fra SIU, Norgesuniversitetet og PKU blir videreført på samme måte og med samme kvalitet som før.

Den nye organisasjonen får også flere nye oppgaver. Den har ansvar for arbeidet med å etablere en ny nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, og den vil overta ansvaret for lærebokutvalget fra UHR og Sentre for fremragende utdanning (SFU) og utdanningskvalitetsprisene fra NOKUT. Overføringen av SFU-ordningen vil skje gradvis.

Se også: Ny organisering i kunnskapssektoren (pressemelding fra KD)