Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Digitale vurderingsressurser

Denne siden vil henvise til de vurderingsressursene vi kjenner til, er av god kvalitet, og noen har vi produsert selv. Den vil bli utbrodert fortløpende.

Eksempler på vurderingspraksisHer finner du ulike eksempler som bruk av blogg, videocase til eksamen og veiledning, learning analytics, med flere. Eksempelbasen vil vokse og røktes fortløpende.

Workshop: Ekspertgruppen for digital vurdering har hatt en workshop på HiOA november 2016. Ved å følge lenken finner du presentasjoner og opptak. Workshop nummer 2 ble arrangeret 10. mai v/NTNU. Her ble blant annet de 4 første NUV-prosjektene innen digital vurdering presentert, og du finner presentasjonene og opptakene på workshopnettsiden.

Policy for vurdering: Her finner du en artikkel som problematiserer behovet for institusjonelle retningslinjer for vurderingsordninger.

Verktøy for analyse av vurderingsordningerHer finner du en rubrikk som kan benyttes til analyse av planlagte vurderingsordninger i emner og studieprogram.

Universitetspedagogikkressursen KUPP: Ressursen er laget av universitetspedagogene og seksjon for digitale medier i læring ved UiO, og delfinansiert av Norgesuniversitetet. Her er det en del gode videoer om vurderingsfaglige problemstillinger under modul 5, inkludert perspektiv fra vitenskapelige med mer.

Om eksamen og vurderingsformer: 55 min. presentasjon med 20 min. diskusjon i etterkant med professor Arild Raaheim, UiB (faglig leder for ekspertgruppen for digital vurdering).

Rapport fra prosjektet "Alternative vurderingsformer" (NTNU): Her finner du en rapport fra NTNUs arbeid med vurderingsformer som avslutningsvis peker mot mulige tiltak og prosjekt for å fremme vurderingsfeltet ved institusjonen.

Tilbakemelding og vurdering for å fremme læring er et eget underkapittel i stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning".

Norgesuniversitetets tidligere ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen: Ekspertgruppen leverte en sluttrapport som oppsummerer gruppens arbeid. Gruppen så spesielt på digital skoleeksamen, med en tilhørende juridisk utredning, og en mer vurderingsfaglig oppsummering. Gruppen pekte mot behovet for vår nye ekspertgruppe slik at denne kunne ha et vurderingsfaglig hovedfokus og se på alternative vurderingsformer.