Oppstart av MOOC-forum Norge og avslutning

Tidspunkt: 
Onsdag, 13. april 2016 - 16:00
Foredragsholder: 
Magnus Nohr, Høgskolen i Østfold