KDs MOOC-utvalg og rapporten fra 2014 - hva skjer?

Tidspunkt: 
Onsdag, 13. april 2016 - 16:00
Foredragsholder: 
Frode Arntsen, BIBSYS