Du er her

Læring rett i lomma

ons29sep2010
tor30sep2010
Oslo, forskningparken

Forelesningen er en viktig ressurs for alle som vil lære, men når forelesningen er slutt etter 45 eller 90 minutter finnes den ikke lenger. Den er borte! Hva med de som ikke fikk med seg alt, som vil høre en gang til, eller som var borte? Tenk om sidene i læreboka ble helt borte etter hvert som studenten leste.

Nå er det enkelt å ta opp forelesninger, lagre dem og legge dem på nettet. Podcast av forelesninger og andre læringsressurser er nyttig for alle studenter:

 • På bussen eller på lesesalen, ved kjøkkenbenken eller på joggetur.
 • Til repetisjon, eksamensforberedelser, jobbing med vanskelig stoff eller om du var borte.
 • For de med nedsatt funksjonsevne, som ikke har norsk som morsmål, dyslektikere, de som lærer best auditivt og mange flere.
 • Opptak kan spilles av på datamaskiner, mange mobiltelefoner og MP3-spillere.

Program

29. sep 2010
Kl Tittel Foredragsholder
09:15 Registrering og kaffe
10:30 Åpning og velkommen
 • Doris Jorde, viserektor, Universitetet i Oslo
10:45 Podcast som begrep og fenomen – et felles grunnlag for konferansen
 • Bent Kure, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo
11:00 Podcast fra et studentperspektiv: Behov, forventninger og synspunkter
 • Kim Kantardjiev, Student ved UiO, tidligere studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
11:20 Kort kaffepause
11:30 The renaissance for voice: Transforming learning
 • Gilly Salmon, professor of E-learning & Learning Technology, Beyond Distance Research Alliance, University of Leicester, UK
12:30 Lunsj
13:30 Reflections on a Global Number one - on iTunes U
 • Marianne Talbot, Director of Studies in Philosophy, Department for Continuing Education, University of Oxford
14:20 Hvordan få det gjort? Endringsledelse i akademia
 • Curt Rice, prorektor, Universitetet i Tromsø
15:00 Kaffe
15:30 Erfaringer med Mediasite: Tekniske, pedagogiske og organisatoriske perspektiv
 • Atle Løkken, Leder NettOp, Universitetet i Stavanger
 • Arne Thomas Nilsen, utvikler, Universitetet i Stavanger
16:15 Opptak av forelesninger - eksempler på enkle løsninger
 • Bent Kure
19:30 Vi samles til TAPASAFTEN i Frokostkjelleren i den verneverdige bygningen på universitetsområdet i sentrum. Pris kr 450 inkl. mat og drikke
30. sep 2010
Kl Tittel Foredragsholder
09:00 Fifeteen years experience with podcast: Strategic partnerships, new ways of learning, future implications
 • Mara Hancock, director, Educational Technologies, UC Berkeley
 • Ben Hubbard, manager, webcast.berkeley, UC Berkeley
10:30 Kaffe
11:00 Audio, Video, Multimedia, Opencast - Academic Video at Osnabrück University. Presenting Opencast and Matterhorn
 • Rüdiger Rolf, M.A., Universität Osnabrück
12:00 Lunsj
13:00 Parallelle sesjoner
Automatisk opptak av forelesninger: Oversikt over funksjonalitetskrav og fagspesifikasjoner. Diskusjon og erfaringer fra arbeid i sektoren
 • Rüdiger Rolf, Universität Osnabrück
 • Arne Thomas Nilsen, Universitetet i Stavanger
 • Andreas Bergstrøm, Høgskolen i Østfold
Juridisk veiledningstjeneste for digitale læringsressurser
 • Jens Breivik
13:30 Hva sier internasjonal forskning på området og hvilke erfaringer har podcastprosjektet "Læring rett i lomma" høstet?
 • Yngve Nordkvelle, professor, Høgskolen i Lillehammer
14:00 Kaffe
14:30 Metadata for opptak av forelesninger. Resultater fra UiOs arbeid med digitalt mediearkiv.
De gode eksemplene. Fire forelesere om hvorfor de bruker podcast og deres erfaringer
 • Hilde Galtung, førsteamanuensis, Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Jørgen Yri, universitetslektor, integrering og evaluering av autentisk tale i spanskundervisning ved NTNU
 • Brynjar Foss, førsteamanuensis Universitetet i Stavanger, Helsefag
 • Brynjulv Norheim, rådgiver, det Teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
15:30 Oppsummering, sentrale problemstillinger og utfordringer for UH-sektoren
 • Morten Flate Paulsen, professor, NKI