Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Workshop om digital vurdering i høyere utdanning

Illustrasjon digital vurdering
ons10mai2017
NTNU, Moholt

Norgesuniversitetet og ekspertgruppen for digital vurdering har gleden av å invitere til workshop på NTNU 10. mai 2017. Kom gjerne også på sesjonen vi har på ringsfestivalen ved NTNU (egen påmelding).

Målgruppe: faglig ansatte i UH-sektoren, instituttledere, studieledere, og andre med særlig ansvar for vurdering ved institusjonene.

På workshoppen ved NTNU vil vi legge vekt på gode diskusjoner, med utgangspunkt i korte presentasjoner av fire prosjekt som benytter digitale virkemidler i vurderingshenseende. Teknologien åpner for nye muligheter, men bringer også med seg nye og gamle spørsmål; Hva vinner vi og hva går eventuelt tapt ved overgangen til digital vurdering? Hvordan påvirker valg av vurderingsform studentenes læring og kunnskapsforståelse?

Vi starter med 4 prosjektpresentasjoner med plass til et par spørsmål etter hver. Etter lunsj vil vi ha en lengre sesjon med spørsmål og diskusjon med utgangspunkt i de presenterte prosjektene.

Ekspertgruppen har tidligere gjennomført en workshop 26. november 2016. Om du vil vite mer om tematikken så gå til nettsiden for presentasjoner og video derfra. Denne workshoppen vil ha nye vurderingseksempler/ -prosjekt og mer fokus på diskusjon. Det er også mange ressurer på Norgesuniversitetets nettside for digital vurdering.

PÅMELDING ER NÅ STENGT OG WORKSHOPPEN ER FULLTEGNET

DELTAGERLISTE

Pris: 500 kr (bevertning med mer).
Påmeldingsfrist er 5. mai.

Sted: Campus Moholt, Jonsvannsveien 82, Rom JC12, bussholdeplass Moholt studentby

VIDEO AV PRESENTASJONENE:

Monika Bader - Implementing formative assessment through digital portfolios
Arild Steen - Automatisk formativ og summativ vurdering
Arild Raaheim - Teaching and learning in the Digital Age: Online Tools and Assessment Practice DEL 1 - DEL 2

Program

10. mai 2017
Kl Tittel Foredragsholder
08:45 Registrering
09:00 Velkommen
  • Emil Trygve Hasle, seniorrådgiver, Norgesuniversitetet
09:10 2 presentasjoner på 15 minutter hver etterfulgt av 5 minutter til spørsmål (klikk for mer informasjon om prosjektene)
  • Arild Raaheim, professor, UiB
  • Randi Kristin Sandbakk, høgskolelærer, HSN
09:50 Pause
10:05 2 presentasjoner på 15 minutter hver etterfulgt av 5 minutter til spørsmål (klikk for mer informasjon om prosjektene)
  • Monika Bader, førstamanuensis, HVL
  • Arild Steen, universitetslektor, UiT
10:45 Lunsj
11:15 Arbeid og diskusjon i smågrupper
12:00 Diskusjon i plenum med utgangspunkt i forberedte spørsmål/problemstillinger
12:45 Oppsummering i plenum, 15 min
  • Vidar Gynnild, professor, NTNU