Du er her

Webinar, UH-ped

For at flere skal få nytte av spisskompetansen innen UH-pedagogikk, tilbyr Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk seks webinarer inneværende år. Fire webinarer er allerede gjennomført. Nå er det straks duket for de to siste i rekken.

Tine Prøitz fra Høgskolen i Sørøst-Norge holder webinar med temaet Hva kan økt fokus på læringsutbytte bety for planlegging og gjennomføring av undervisning?

Eevi E. Beck fra Universitetet i Oslo holder innlegget Skrive for å lære. Små

Tema: