Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

UNINETT-konferansen 2017: What’s in it for me?

tir21nov2017
ons22nov2017
Clarion Hotel & Congress Trondheim

What’s in it for me?
Kunnskapsdepartementet har nylig vedtatt videre omstrukturering i kunnskapssektoren, med mål om å forenkle, fornye og forbedre. Vi skal i større grad satse på digitalisering, standardisering, datadeling og fellesløsninger. Ord som sourcingstrategi, dataflyt, hybridløsninger, sikkerhetskultur, IoT, personvern og sky er på alles lepper. Digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren 2017-2021 er nylig publisert.

Brukerperspektiv og -medvirkning
Men hva med brukerperspektiv og -medvirkning? Hva svarer vi når brukerne på ulike nivåer spør «hva med meg, what’s in it for me?» Dette skal vi sette nærmere søkelys på under UNINETT-konferansen 2017. Aktuelle problemstillinger er blant annet:

  • Hvordan ivaretas brukerperspektivet i en stadig mer digitalisert UH-sektor der studenter, administrativt ansatte, forelesere og forskere går fra å få servert løsninger til å velge selv?
  • Hvilken brukeratferd er ønskelig for å utnytte digitale verktøy innenfor kjerneoppgavene forskning, undervisning og formidling?
  • Hvordan vil ny organisering og ny IKT-strategi sikre at forskeren og underviseren skaper verdensledende forskning og fremragende studenter?  
  • Hvordan ivaretar hver enkelt sluttbruker sitt eget personvern og sikkerhetsansvar som følge av selvbetjeningen?
  • Hvilke konsekvenser får kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for brukerne?

UNINETT-konferansen 2017 arrangeres 21.-22. november på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Vi arrangerer tilstøtende fagsamlinger mandag 20.november og torsdag 23. november, og man kan melde seg på alle dager om ønskelig. Påmeldingen åpner 20. september. Se menyen for program pr. dag, samt sponsorinvitasjoner m.m.