Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

UHR-konferansen 2018

ons21nov2018
Oslo kongressenter

Tema for årets UHR-konferanse 21. november er: Hvordan få til et godt samspill mellom Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, Erasmus og Horisont Europa? Er målene ambisiøse nok og hvordan når vi dem?  

Tema: