Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Rom for aktive studenter

 Rom for aktive studenter – en konferanse om undervisningsrom og teknologi for studentaktiv læring!

Dette er verdens nordligste konferanse om klasserom for aktiv læring (ALC), som arrangeres i Tromsø på den 29.-30. november 2018. UiT Norges arktiske universitet og OsloMet – storbyuniversitetet inviterer til to dager med faglig innspill, diskusjoner og omvisning på klasserom designet for aktiv læring. Konferansen vil være tverrfaglig og dekke pedagogiske teknikker i bruk av et ALC, romdesign og møbler, teknologi og helhetsperspektivet for å etablere et ALC.

Jobber du ved en høyere utdanningsinstitusjon med pedagogikk, teknologi, bygging av undervisningslokaler eller ledelse? Her finner du noe for deg!