Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

NOKUTs konferanse om høyere utdanning

Utdanningsledelse. Alle snakker om det og alle vil mestre det, men de fleste syns det er vanskelig å få det til.

Rapporten til NIFU om utdanningsledelse fra 2016 konkluderer med at  "rollen som leder av studieprogram er uensartet og lite standardisert. Den utøves i et samspill med en rekke aktører og organer. Rollen kan i noen tilfeller ha mer karakter av koordinator enn leder, med begrenset innflytelse i faglige og administrative saker. Mangfoldet av roller kan reflektere en lederrolle med svak og utydelig forankring, men kan også like gjerne være et uttrykk for en fleksibel tilpasning til en kompleks virkelighet." 

Konferansen vil sette utdanningsledelse på dagsorden gjennom å se på helhet og sammenheng i studieprogram og hvordan vi følger opp og samarbeider med studenter. Vi vil vise frem, engasjere, provosere (?), samtale og diskutere med dere. Under konferansen vil vi vise frem kongstanker, men også gi konkrete tips og eksempler.

Innleder til konferansen er professor Paul Ashwin fra Lancaster University. Han skal blant annet snakke om kollegial tilnærming til studieprogramdesign. Innlegget hans har fått tittelen: Understanding Quality in terms of Transformative Curricula.

Personer med ansvar for studieprogram ønskes særlig velkommen. 

Tema: