Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

NOKUT-konferansen om høyere utdanning

ons31jan2018
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsplass, Oslo

Mange brikker skal passe sammen for at universiteter og høyskoler kan tilby utdanning av høy kvalitet. Årets konferanse er for alle de som daglig bidrar til å skape gode utdanninger og som forsøker å få til små og store endringer.

Studieprogramledere, undervisere, institusjonsledelse for utdanning og selvsagt, studentene er velkomne.

Tema: