Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning

tor23nov2017
fre24nov2017
Bergen

Universitets- og høgskolesektoren har viktige oppgaver foran seg når det gjelder å utforme studieprogrammer for en digital tid. Meld. St. 16 forventer at institusjonene løfter den pedagogiske digitaliseringen til et strategisk nivå og iverksetter helhetlige tiltak for digitalisering av læringsprosessene. I 2017 ser vi mange innovative eksempler på digitalisering av læringsaktiviteter og vurderingsformer.

Universitetet i Bergen og Norgesuniversitetet inviterer i november til en nasjonal konferanse om digitalisering i universitets- og høyskolesektoren. Konferansen vil omfatte temaer knyttet til digitalisering av undervisning, vurdering og formidling, nasjonale føringer og rammeverk, institusjonelle støttestrukturer, digitale verktøy som støtte for studentaktive læringsformer og digital kompetanse og arbeidslivsrelevans i studieprogrammene. Konferansen er rettet mot ledere og beslutningstakere i faglig og administrativ linje på både institusjons-, fakultet- og instituttnivå.

Universitetet i Bergen er vertskap og inviterer i forbindelse med konferansen også til omvisning i Media City Bergen – en kunnskapsklynge med et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet. UiB etablerer seg i klyngen, både med nye journalistutdanninger og med en læringslab der UiB sammen med klyngepartnerne har en rekke innovative samarbeidsprosjekter knyttet til utvikling av digital undervisning og formidling. Media City Bergen åpner høsten 2017.