Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Kalender for konferanser og seminarer i høyere utdanning

Format: 2019-01-19
Format: 2019-01-19

Utdanningsfest

European Learning & Teaching Forum

ICDE LIfelong Learning Summit

NOKUTs konferanse om høyere utdanning

Lansering av Studiebarometeret