Du er her

Høstkonferansen 2017

ons27sep2017
tor28sep2017
Scandic Ishavshotell, Tromsø

Norgesuniversitetets Høstkonferanse gikk av stabelen 27. og 28. september 2017 på Scandic Ishavshotell i Tromsø. 

Stikkord for programmet og parallellsesjonene var: 

 • Fremtiden for digitalisering i utdanningen 
 • Aktiv læring 
 • MOOC 
 • Arbeidslivsrelevans
 • Digital vurdering 
 • Programvare for læring 

Presentasjoner 

Foredragsholdernes presentasjoner finner du som nedlastbare PDF-er i tilknytning til programmet nedenfor. 

Program

27. sep 2017
Kl Tittel Foredragsholder
09:00 Artikkelseminar for inviterte 2016-prosjekter
11:00 REGISTRERING
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen
 • Jens Uwe Korten, styreleder for Norgesuniversitetet
13:10 Arbeidet med digitalisering for kvalitet
 • Jon Lanestedt, direktør for Norgesuniversitetet
13:30 Digitalisering for utdanningskvalitet i høyere utdanning i lys av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet
 • Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning, UiT Norges arktiske universitet
14:00 Pause
14:30 Internasjonalisering som element i studieprogrammenes læringsdesign
 • Harald Nybølet, direktør for Senter for internasjonalisering av utdanning
15:00 Pause
15:15 Parallellsesjoner
AKTIV LÆRING (P1): Digitalisering for utdanningskvalitet - Status i norsk høyere utdanning
 • Norgesuniversitetets ekspertgruppe for aktiv læring v/ Toril Aagaard, førsteamanuensis, Høgskolen i Sørøst-Norge og Kirsti Rye Ramberg, seniorrådgiver, NTNU
DIGITAL VURDERING (P2): Evaluering av vurderingskvalitet: Videocase som vurderingsform
 • Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digital vurdering v/ Ketil Mathiassen, universitetslektor, Universitetet i Oslo
ARBEIDSLIV (P3): Arbeidslivsrelevans og arbeidsplassen som læringsarena
 • Kim Kantardjiev, rådgiver, NOKUT, forfatter bak ny rapport om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Diskusjon fasiliteres av Mette Villand Reichelt, Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digitale arbeidsformer for arbeidslivet
16:00 Pause
16:15 Parallellene fortsetter
AKTIV LÆRING (P1)
 • Fortsetter
DIGITAL VURDERING (P2)
 • Fortsetter
ARBEIDSLIV (P3)
 • Prosjektpresentasjoner: 1) FLIGG, Vikas Thakur, NTNU 2) Verdiskapende lederskap i arbeidslivet, Line Kristiansen og Stein Amundsen, Høgskolen i Innlandet 3) Nye læringsarenaer i samarbeid med industrien, Nina Tvenge, NTNU
17:00 Slutt på dagens faglige program
19:30 Tapas-middag på Ølhallen
22:30 Middagen avsluttes
28. sep 2017
Kl Tittel Foredragsholder Opptak
09:00 Innovasjonspedagogikk for arbeidslivet ved Media City Bergen
 • Lars Nyre, professor, Universitetet i Bergen
Opptak
09:30 UNINETTs portefølje av programvare for læring
 • Ingrid Melve, programdirektør og Thorleif Hallén, faggruppeleder, UNINETT
10:00 Pause
10:30 Studentaktiv forskning
 • Anders Malthe-Sørenssen, professor og leder for Center for Computing in Science Education, Universitetet i Oslo AVLYST PGA STENGT FLYPLASS
11:00 Parallellsesjoner
AKTIV LÆRING (P4): Innovative læringslokaler for aktiv læring
 • Christina Jenkins Slutås, seniorrådgiver og Anne Karoline Simonsen, senioringeniør, NTNU
Opptak
DIGITAL VURDERING (P5): Prosjekterfaringer
 • Robert Gray, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, Arild Steen, universitetslektor, UiT - Norges arktiske universitet, og Monika Bader, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet
TEKNOLOGI SOM KVALITETSDRIVER (P6): Pedagogisk bruk av Canvas
 • 1) Irene Lona, leder for DIGIN, Høgskolen i Oslo og Akershus og høgskolelektor Nina Bjerketveit Ødegaard, Høgskolen i Oslo og Akershus 2) Hanne Schou Røising, leder i PULS, Høgskolen i Østfold
Opptak
11:45 Lunsj
12:30 Parallellsesjoner
AKTIV LÆRING (P4): Innovative læringslokaler for aktiv læring (fortsetter)
 • Fortsetter
DIGITAL VURDERING (P5): Prosjekterfaringer (fortsetter)
 • Fortsetter
MOOC I PRAKSIS (P7) Prosjekterfaringer
 • Åshild Fause, førsteamanuensis, og Rigmor Furu, førstelektor, UiT Norges arktiske universitet og Lene Lunde, prosjektkoordinator og forsker, Universitetet i Oslo
13:15 Pause
13:30 Avslutningskåseri
 • Kine Nossen, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, Norsk studentorganisasjon AVLYST PGA STENGT FLYPLASS
14:00 Avslutning
14:15 DROP IN: Veiledning om søknadsprosessen. Norgesuniversitetets rådgivere svarer på spørsmål.