Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Høstkonferansen 2017

ons27sep2017
tor28sep2017
Scandic Ishavshotell, Tromsø

Norgesuniversitetets Høstkonferanse gikk av stabelen 27. og 28. september 2017 på Scandic Ishavshotell i Tromsø. 

Stikkord for programmet og parallellsesjonene var: 

 • Fremtiden for digitalisering i utdanningen 
 • Aktiv læring 
 • MOOC 
 • Arbeidslivsrelevans
 • Digital vurdering 
 • Programvare for læring 

Presentasjoner 

Foredragsholdernes presentasjoner finner du som nedlastbare PDF-er i tilknytning til programmet nedenfor. 

Program

27. sep 2017
Kl Tittel Foredragsholder
09:00 Artikkelseminar for inviterte 2016-prosjekter
11:00 REGISTRERING
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen
 • Jens Uwe Korten, styreleder for Norgesuniversitetet
13:10 Arbeidet med digitalisering for kvalitet
 • Jon Lanestedt, direktør for Norgesuniversitetet
13:30 Digitalisering for utdanningskvalitet i høyere utdanning i lys av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet
 • Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning, UiT Norges arktiske universitet
14:00 Pause
14:30 Internasjonalisering som element i studieprogrammenes læringsdesign
 • Harald Nybølet, direktør for Senter for internasjonalisering av utdanning
15:00 Pause
15:15 Parallellsesjoner
AKTIV LÆRING (P1): Digitalisering for utdanningskvalitet - Status i norsk høyere utdanning
 • Norgesuniversitetets ekspertgruppe for aktiv læring v/ Toril Aagaard, førsteamanuensis, Høgskolen i Sørøst-Norge og Kirsti Rye Ramberg, seniorrådgiver, NTNU
DIGITAL VURDERING (P2): Evaluering av vurderingskvalitet: Videocase som vurderingsform
 • Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digital vurdering v/ Ketil Mathiassen, universitetslektor, Universitetet i Oslo
ARBEIDSLIV (P3): Arbeidslivsrelevans og arbeidsplassen som læringsarena
 • Kim Kantardjiev, rådgiver, NOKUT, forfatter bak ny rapport om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Diskusjon fasiliteres av Mette Villand Reichelt, Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digitale arbeidsformer for arbeidslivet
16:00 Pause
16:15 Parallellene fortsetter
AKTIV LÆRING (P1)
 • Fortsetter
DIGITAL VURDERING (P2)
 • Fortsetter
ARBEIDSLIV (P3)
 • Prosjektpresentasjoner: 1) FLIGG, Vikas Thakur, NTNU 2) Verdiskapende lederskap i arbeidslivet, Line Kristiansen og Stein Amundsen, Høgskolen i Innlandet 3) Nye læringsarenaer i samarbeid med industrien, Nina Tvenge, NTNU
17:00 Slutt på dagens faglige program
19:30 Tapas-middag på Ølhallen
22:30 Middagen avsluttes
28. sep 2017
Kl Tittel Foredragsholder Opptak
09:00 Innovasjonspedagogikk for arbeidslivet ved Media City Bergen
 • Lars Nyre, professor, Universitetet i Bergen
Opptak
09:30 UNINETTs portefølje av programvare for læring
 • Ingrid Melve, programdirektør og Thorleif Hallén, faggruppeleder, UNINETT
10:00 Pause
10:30 Studentaktiv forskning
 • Anders Malthe-Sørenssen, professor og leder for Center for Computing in Science Education, Universitetet i Oslo AVLYST PGA STENGT FLYPLASS
11:00 Parallellsesjoner
AKTIV LÆRING (P4): Innovative læringslokaler for aktiv læring
 • Christina Jenkins Slutås, seniorrådgiver og Anne Karoline Simonsen, senioringeniør, NTNU
Opptak
DIGITAL VURDERING (P5): Prosjekterfaringer
 • Robert Gray, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, Arild Steen, universitetslektor, UiT - Norges arktiske universitet, og Monika Bader, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet
TEKNOLOGI SOM KVALITETSDRIVER (P6): Pedagogisk bruk av Canvas
 • 1) Irene Lona, leder for DIGIN, Høgskolen i Oslo og Akershus og høgskolelektor Nina Bjerketveit Ødegaard, Høgskolen i Oslo og Akershus 2) Hanne Schou Røising, leder i PULS, Høgskolen i Østfold
Opptak
11:45 Lunsj
12:30 Parallellsesjoner
AKTIV LÆRING (P4): Innovative læringslokaler for aktiv læring (fortsetter)
 • Fortsetter
DIGITAL VURDERING (P5): Prosjekterfaringer (fortsetter)
 • Fortsetter
MOOC I PRAKSIS (P7) Prosjekterfaringer
 • Åshild Fause, førsteamanuensis, og Rigmor Furu, førstelektor, UiT Norges arktiske universitet og Lene Lunde, prosjektkoordinator og forsker, Universitetet i Oslo
13:15 Pause
13:30 Avslutningskåseri
 • Kine Nossen, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, Norsk studentorganisasjon AVLYST PGA STENGT FLYPLASS
14:00 Avslutning
14:15 DROP IN: Veiledning om søknadsprosessen. Norgesuniversitetets rådgivere svarer på spørsmål.