Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Høstkonferansen 2012

man17sep2012
tir18sep2012
Rica, Ishavshotel, Tromsø

Norgesuniversitetet inviterte prosjektlederne i NUV-støttede prosjekter, høstens prosjektsøkere og kontaktpersonene i nettverket vårt til høstkonferanse 17. og 18. september 2012 på Rica Ishavshotel i Tromsø. 

Opptak og foiler er tilgjengelig i programmet nedenfor. Noen foiler er tilgjengelig bare på Slideshare eller i Prezi, de finner du her: 

         

Program

17. sep 2012
Kl Tittel Foredragsholder Opptak
09:00 Registrering
09:30 Lunsj
10:30 Åpning og velkommen
 • Jens Uwe Korten, styreleder i Norgesuniversitetet
Opptak
10:45 Utdanning i framtiden, om trender og utvikling
 • June Breivik, BI LearningLab
Opptak
11:15 Digital kompetanse i høyere utdanning: Formalisering av digital kompetanse og IKT-didaktikk
 • Louise Mifsud og Tonje H. Giæver, Høgskolen i Oslo og Akershus
Opptak
Erfaringer fra prosjektene
Hvordan fremme refleksiv praksis?
 • Vegard Meland, Høgskolen i Lillehammer
Opptak
Kollektiv utvikling av en wikibasert lærebok om veiledning
 • Roald Tobiassen, Høgskolen i Østfold
Opptak
12:30 Kaffe og beinstrekk
13:00 Parallelle sesjoner
Sesjon 1: Gruppearbeid med videoblogg
Sesjon 2: Erfaringsdeling i grupper
Sesjon 3: Søkerseminar - om søknadsskriving til Norgesuniversitetet
 • Eva Gjerdrum, Norgesuniversitetet
Opptak
15:00 Slutt, dag 1
18. sep 2012
Kl Tittel Foredragsholder Opptak
07:00 DelRett
 • Hilde Gaard, Norgesuniversitetet
Opptak
07:10 Erfaringer fra prosjektene
Komparativ språkanalyse i engelsk og norsk (KOSEN)
 • Heidi Brøseth og Helene Hauge, NTNU
Opptak
Bruk av web-baserte synkrone medier i veiledning, undervisning og møtevirksomhet
 • Fred Johansen, Høgskolen i Gjøvik
Opptak
Utvikling av kurs og læringsressurser for bærekraftig forvaltning av naturressurser
 • Erling Moxnes, Universitetet i Bergen
Opptak
08:15 Kaffe og beinstrekk
08:45 Fortsettelse prosjektpresentasjoner
Nærproduksjon av video
 • Geir Maribu, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Opptak
Samarbeid i virtuelle miljø (Svim)
 • Thrina Loennechen, Univeristetet i Tromsø og Martin Burman, Umeå Universitet
Opptak
09:30 Lunsj
10:15 Parallelle sesjoner
Sesjon 4: Gruppearbeid med videoblogg
Sesjon 5: Erfaringsdeling i grupper
Sesjon 6: SAK - samarbeid
 • møteleder Geir Schulstad, Høgskolen i Finnmark
1. Samarbeid om fleksibilisering i Nord-Norge - eCampus og SAK
 • Tom Erik Holteng Universitetet i Nordland
Opptak
2. Samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner om e-læring
 • Line Kolås, Høgskolen i Nord-Trøndelag
Opptak
3. Særtrekk ved ulike former for fleksible studier
 • Hallstein Hegerholm, Høgskolen i Nesna
Opptak
4. Fleksibilisering ved grunnskole- og førskolelærerutdanningen
 • Arne Ketil Eidsvik og Helge Habbestad, Universitetet i Tromsø
Opptak
5. "Det grønne laget" - hjelp til selvhjelp
 • Geir Schulstad, Høgskolen i Finnmark
Opptak
12:15 Hvorfor Personlige Læringsnettverk (PLN)?
 • Svend Andreas Horgen, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Opptak
12:45 Oppsummering og avslutning
 • Eva Gjerdrum, Norgesuniversitetet
13:00 Vel hjem!