Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Frokostseminar om Internasjonalisering

NOKUT og Diku arrangerer frokostseminar om internasjonalisering sammen. De presenterer resultater og analyser av studentenes tilbakemelding på spørsmålene om internasjonalisering i Studiebarometeret.

Til frokosten kommer blant andre statsråd Iselin Nybø, direktør i NOKUT Terje Mørland og direktør i Diku Harald Nybølet.

Frokost serveres fra klokken 07:30

Tema: