Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Digital vurdering og eksamen i søkelyset

ons13nov2013
tor14nov2013
Universitetet i Bergen

Norgesuniversitetet og UHR opprettet i 2013 en ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen. Formålet med gruppen er blant annet å ha et helhetlig blikk på utfordringene vi møter – både teknologiske, pedagogiske, organisatoriske og juridiske – og slik bidra til nasjonal koordinering på dette området.

Sammen med Universitetet i Bergen inviterte ekspertgruppen til seminar på UiB 13. og 14. november 2013. Seminaret hadde en praktisk tilnærming til temaet med fokus på gode eksempler, nye muligheter, erfaringsdeling og klargjøring av felles utfordringer.

Program

13. nov 2013
Kl Tittel Foredragsholder
08:00 Registrering
09:00 Velkommen, introduksjon
 • Oddrun Samdal, Professor og Viserektor for utdanning, UiB
09:20 Eksamensformer i takt med tiden!
 • Jon Mikkel Haugen, student ved NTNU
09:45 Kaffe og beinstrekk
10:00 En lysere framtid for administrasjonen?
 • Jan Atle Toska, Studiedirektør og Anne Ringen Pedersen, Kontorsjef/leder for Studentservice, UiN
10:30 Det Digitale Universitetet på Universitetet i Agder
 • Tord Tjeldnes, IT Direktør, UiA
11:00 Diskusjon og spørsmål
11:15 Lunsj på Scandic Bergen City
12:15 Utvalgte juridiske problemstillinger knyttet til "Digital eksamen"
 • Märtha K. Felton, Seniorrådgiver, USIT, UiO
13:00 Erfaringer med digital eksamen i videregående skole
 • Fagleder Margreta Tveisme sammen med elever fra Nordahl Grieg videregående skole og Seniorrådgiver Jon Fjeldstad Utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland
14:00 Kaffe og beinstrekk
14:15 Fellesløsninger for digital eksamen, hvordan deler vi jobben mellom oss?
 • Ingrid Melve, Programleder eCampus og Freddy Barstad, Digital eksamen, eCampus
14:45 Digital eksamen og vurdering i sektoren, situasjonen nå og veien videre
 • Nora Clarke, leder for Ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen
15:05 Diskusjon og spørsmål
 • Nora Clarke og Ingrid Melve
15:30 Slutt
18:00 Middag på Scandic Bergen City
14. nov 2013
Kl Tittel Foredragsholder
08:00 Registrering dag 2
08:30 Velkommen, introduksjon og kort oppsummering av dag 1
 • Oddrun Samdal, Professor og Viserektor for utdanning, UiB
08:50 Nye - og ikke fullt så nye - vurderingsformer. Hva ønsker vi å oppnå?
 • Arild Raaheim, Professor, UiB
09:30 Kaffe og beinstrekk
09:45 Digital vurdering - et spørsmål om kvalitet? Innspill og refleksjoner fra arbeidet til Ekspertgruppen for kvalitet i IKT-støttet utdanning
 • Trine Fossland, Førsteamanuensis, UiT
10:15 Eksempel: Randomisert netteksamen med etterprøving
 • Erling Moxnes, Professor, UiB
Eksempel: Digitale spill og implisitt vurdering, erfaringer og visjoner fra emnet medikamentregning
 • Brynjar Foss, Førsteamanuensis, UiS, Institutt for helsefag
11:00 Lunsj på Scandic Bergen City
12:15 Eksempel: Digital vurdering i lærerutdanningen ved UiO
 • Ketil Mathiassen, Universitetslektor, ILS, UiO
Eksempel: Digital eksamen ved Det medisinske fakultet, UiO. Fra behov til gjennomføring.
 • Per Grøttum, Professor, UiO
13:00 Eksamen som pædagogisk redskab - ellerhvordan man som underviser kommer til at holde af eksamen
 • Torben K. Jensen, Centerleder, Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Center for Undervisning og Læring (CUL)
13:45 Diskusjon, spørsmål og oppsummering. Hva er veien videre fra et faglig perspektiv?
 • Oddrun Samdal, Professor og Viserektor for utdanning, UiB
14:15 Slutt