Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

BOTT-konferansen: Digitale Sammen

tor15mar2018
Tromsø

Universitetsdirektør Jørgen Fossland og universitetsdirektørene ved UiO, UiB og NTNU inviterer administrative ledere og tillitsvalgte til «BOTT-konferansen: Digitale Sammen» torsdag 15. mars 2018. Konferansen er en del av BOTT-samarbeidet mellom universitetene. Deltakerne fra de fire universitetene samles i fire forskjellige byer, men har et felles program med innslag fra alle universitetene. Konferansen bindes sammen med foredrag og oppsummering av diskusjoner som formidles via storskjerm til de andre universitetene.