Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Åpent seminar: IKT og læring innenfor høyere utdanning

Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og Institutt for grunnskole og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til åpent seminar om IKT og læring innenfor høyere utdanning. 

Om seminaret
IKT og læring har vokst fram som et viktig satsingsområde innenfor høyere utdanning. Basert på forsøk de siste tre årene reiser vi noen sentrale spørsmål innenfor feltet.

  • Hvordan kan nettbaserte kurs organiseres for å sikre deltakelse og aktiv studentsamarbeid gjennom hele kursperioden?
  • Hvordan kan ulike teknologier støtte interaksjon, samarbeid og læring?
  • Hvordan kan kunnskap fra Participatory Design (PD) brukes for å lære om og å gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid?
  • Hvordan blir sosial tilstedeværelse utfordret i nettbaserte læringsomgivelser, og hvordan endres dialogen mellom lærende når digitale verktøy brukes i kommunikasjon?
  • Til slutt: Internett og nye medier har både blitt en del av vår infrastruktur, en utvidelse av våre kommunikasjonsmuligheter, og samtidig dagligdags og tatt for gitt. Hvordan kan virtuell etnografi brukes til å studere vårt nye kommunikasjonslandskap?