Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Åpent seminar om digital vurdering og adaptiv læring

tor26apr2018
Universitetet i Stavanger

Dette seminaret arrangeres i samarbeid mellom Uniped ved UiS, Norgesuniversitetet/SIU ved ekspertgruppe for digital vurdering, og Nettop/EVU ved UiS, og er åpent for både vitenskapelige ansatte og administrative ansatte.

Se mer informasjon på seminarets nettsider.