fremmer utvikling og bruk av digitale læringsformer i høyere utdanning og i samarbeid med arbeidslivet

Kalender for konferanser og seminarer i høyere utdanning

Format: 2016-10-26
Format: 2016-10-26

Nettverkssamling for lærerutdannere

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2016