skal fremme bruk av teknologi for læring i høyere utdanning, og i utdanninger utviklet i samarbeid med arbei

Kalender for konferanser og seminarer i høyere utdanning

Format: 2016-07-29
Format: 2016-07-29