Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kalender for konferanser og seminarer i høyere utdanning

Format: 2018-11-20
Format: 2018-11-20

ISSOTL 2018 - Toward a learning culture

UHR-konferansen 2018

Frokostseminar om Internasjonalisering