Kalender for konferanser og seminarer i høyere utdanning

Format: 2018-06-25
Format: 2018-06-25

Nasjonal nettverkskonferanse i universitets- og høgskolepedagogikk

NIFUs årskonfersne

Åpent seminar om digital vurdering og adaptiv læring

NOKUT-frokst: Hvordan arbeider UiS med feedback til studentene?

Times of transition - the role of university lifelong learning