Du er her

Ja takk, begge deler

man5nov2012
tir6nov2012
Universitetet i Tromsø

Norgesuniversitetet, UiT, UiO, UNINETT og eCampus arrangerte 5. og 6. november 2012 konferansen «Ja takk, begge deler» - Nasjonal konferanse om podcast av forelesninger og digital vurdering.

Konferansen tok for seg hvordan ulike digitale løsninger gir nye muligheter både for studenter, forelesere og resten av institusjonen. Konferansen rettet seg mot alle som har interesse for eller jobber med:

 • opptak og publisering av forelesninger, og/eller
 • planlegging og gjennomføring av digital eksamen og nye vurderingsformer.

Både pedagogiske, tekniske, organisatoriske og kulturelle forhold vil ble belyst og drøftet.

Program

05. nov 2012
Kl Tittel Foredragsholder
12:30 Åpning og innledning om digitalisering av høyere utdanning
 • Berit Johnsen, avdelingsdirektør Kunnskapsdepartementet
12:50 Det gylne triangel – samspill mellom organisering, pedagogikk og teknologi
 • Eva Gjerdrum, direktør Norgesuniversitetet
13:10 Blir veien til mens vi går eller dør kua mens gresset gror?
 • Bent Kure, seniorrådgiver UiO
13:30 «Dei stod paa Stiklestad, fylka til Strid, den gamla og so den nya Tid…… Og det er det stora, og det er det glupa, at Førelesninga lever, um Mannen han stupa
 • Torleif Hallén, UNINETT
14:00 Kaffepause med pedagogiske og tekniske smakebiter
14:30 Parallellsesjoner
Fra 60 promille til 60 % på 6 år
 • Stefan Rodheim, Chef Next Generation Learning Centre, Dalarna Universitet
Jakten på den ultimate produksjonsflyten i en multimedial UH-sektor
 • Martin Gaustad, rådgiver Multimediesentret NTNU
15:10 Why use Lecture Capture: Figures you can’t Ignore
 • Stuart Phillipson, Digital Media Projects Coordinator, University of Manchester
Dei stod paa Stiklestad, fylka til Strid, (Del 2: Teknisk WORKSHOP)
 • Torleif Hallén, UNINETT
15:50 App for MBA i strategisk ledelse og økonomi
 • Frank Holen, førsteamanuensis UiT
Forelesninger på nett i stor skala - Fra å leke butikk til å drive butikk
 • Frode Næsje, HiN
16:15 Ka farsken skulle vi gjort uten podcast – Skulle vi ha tatt bussen?
 • Geir Hareide Hansen, rådgiver UiN
Swiss Mountains in Norway - What the lecture capture system Matterhorn does for eCampus (and vice versa)
 • Tobias Wunden, Entwine Media
16:35 Podcast – et selvinnlysende virkemiddel for tilrettelagt læring
 • Hæge Johannessen, universitetslektor UiA
17:30 Det digitale Universitet
 • Tor A. Aagedal, universitetsdirektør UIA
06. nov 2012
Kl Tittel Foredragsholder
09:00 Velkommen v/ Norgesuniversitetets og UHRs nye ekspertgruppe
 • Jens Uwe Korten, styreleder Norgesuniversitetet
09:10 UH-pedagogikk: arbeidsgruppe
 • Rachel Glasser, seniorrådgiver UHR
 • Trine Fossland, førsteamanuensis UiT
09:30 Hva forventer studentene seg av morgendagens måling av læringsutbytte?
 • Jon Mikkel Haugen, leder av faglig komite for teknologifagene, NSO
09:45 Digital skoleeksamen: Hvordan gjør vi det?
 • Ingrid Melve, leder av eCampus arbeidsgruppe om digital skoleeksamen, UNINETT
10:15 Skoleeksamen med PC og alle hjelpemidler tillatt
 • Ketil Mathiassen, universitetslektor UiO
 • Kirsti Engelien, studieleder UiO
11:00 Videofeedback på skriftlige arbeider
 • Petter Mathisen, førstelektor UiA
Hvordan kan USIT bidra til gode løsninger for sektoren, og hvor ser vi det største potensialet i eksamensavviklingen?
 • Knut Løvold, overingeniør USIT
11:30 Teknologi for forståelse?
 • Henning Fjørtoft, førsteamanuensis NTNU
Kostnader ved avvikling av skriftlige skoleeksamener ved Universitetet i Tromsø
 • Heidi Adolfsen, studiedirektør UiT
 • Hege Skarsfjord, seniorrådgiver UiT
12:15 Digital skoleeksamen - problemløser eller problemforsterker?
 • Bernt Arne Bertheussen, førstelektor UIT
PC på skoleeksamen for 300 kandidater
 • Ove Einar Brusegard, senioringeniør UIO
12:45 Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering
 • Marit Allern, Dosent UIT
Digitale eksamener og eksamensadministrasjon ved Universitetet i Agder
 • Nora Clarke, prosjektleder UIA
14:20 Respons på 1-2-3, snart kan du ta eksamen på mobilen
 • John Birger Stav, prosjektleder HIST