Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon

Postboks 235
3603
Kongsberg
Telefon: 
31 00 80 00

Klassifisering

Offentlig
Universitet
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
911 770 709

Prosjekter som har fått støtte

Nr Tittel Utlysning
P10/2018 Optiker på et brett 2018
P08/2018 Formativ vurdering av ER-diagrammer med LearnER 2018
P14/2017 Et mangfold av digitale vurderingsformer i helsefag for vernepleierstudenter 2017
P23/2016 Multimodal læringsressurs i Kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring. 2016
P24/2016 Gangen i en barnevernsak - en digital dynamisk læringssti 2016
E12/2014 Studentbedrift på nett: Entreprenørskap og innovasjon i en digital verden Entreprenørskap 2014
P19/2015 En reise gjennom kroppen - forstå god helse En reise gjennom kroppen - forstå god helse 2015
E02/2013 Innovasjon og entreprenørskap- utdanning av profesjonsutøvere til helsetjenester Entreprenørskap 2013
E11/2013 Entreprenørskap i vernepleierutdanning Entreprenørskap 2013
P06/2014 Utdanning for radiografer i tolkning og beskrivelse av røntgenbilder 2014
P05/2014 Optiker - første kontakt for bedre syn 2014
E12/2012 Innovasjon i helse og omsorg Entreprenørskap 2012
P29/2013 Profesjonsspesifikke veilederutdanninger Profesjonsspesifikke veilederutdanninger 2013
P27/2013 Fleksibel utdanning - Teknologiske fag 2013
P31/2012 POLITIKERSKOLEN på nett POLITIKERSKOLEN på nett 2012
P30/2012 Nettstøttet praksisoppfølging i grunnskolelærerutdanningen Nettstøttet praksisoppfølging i grunnskolelærerutdanningen 2012
E05/2011 Brukerorientert helseinnovasjon og sosialt entreprenørskap gjennom SELISE Entreprenørskap 2011
P43/2010 Etablering av næringsrettet mastergradsstudium i fri programvare 2010
E20/2010 Teknologibasert entreprenørskap Entreprenørskap 2010
E03/2010 Innovasjon og forretningsutvikling Innovasjon og forretningsutvikling Entreprenørskap 2010
P14/2009 Utvikling og evaluering av pedagogiske løsninger for fleksibel læring i et fellesnordisk utdanningstilbud innen sår 2009
P34/2009 "Allmennlærerutdanning på nett - bruk av ny teknologi for undervisning i sanntid" IKT i lærerutdanning
P26/2008 Nettbaserte studier i formgiving, kunst og håndverk 2008
P22/2006 Nye vurderingsformer - en katalysator for endring av læringsarbeid 2006
P45/2005 Utvikling av modulbasert, nettstøttet påbyggingsstudium på masternivå i faglitterær skriving, 30 studiepoeng 2005
P14/2005 Totalkvalitetsledelse-institusjonssamarbeid og Fjernundervisning 2005
P71/2004 Fordypningsmoduler for videreføring av arbeid med integrering av IKT i grunnskole og videregående utdanning 2004