Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Postboks 6050 Langnes
9037
Tromsø
Telefon: 
77 64 40 00

Klassifisering

Offentlig
Universitet
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
970 422 528

UiT Norges arktiske universitet er en sammenslåing av Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Harstad og UiT Norges arktiske universitet, 1. januar 2016. Fra tidligere er UiT Norges arktiske universitet en sammenslåing av Høgskolen i Alta, Høgskolen i Hammerfest og Universitetet i Tromsø.

Prosjekter som har fått støtte

Nr Tittel Utlysning
P42/2018 En flipped classroom modell for campus, ekstern campus og nettstudenter 2018
P37/2017 Automatisk formativ og summativ vurdering 2017
P46/2016 Strafferetten i ny drakt 2016
P47/2016 SimFish - Innovative interdisciplinary learning in fisheries and acquaculture 2016
P96/2015 Sykepleie går aMOOC 2015
P89/2015 Fysikk på nett 2015
P15/2013 Modulbasert, nettstøttet Matematikk for ingeniørutdanningen 2013
P05/2013 Fleksibilisering av Praktisk prosjektledese Fleksibilisering av Praktisk prosjektledese 2013
P77/2012 Førstesemesterstudenter: Nettbaserte studier eller blandet modell? 2012
P75/2012 Fjern og nær - kunstfaglig undervisning og veiledning på distanse Fjern og nær - kunstfaglig undervisning og veiledning på distanse 2012
E34/2011 Entreprenørskap, intraprenørskap og forskningsbasert næringsutvikling i Nord-Områdene Entreprenørskap 2011
P86/2011 Samarbeid i virtuelle miljø (Svim) 2011
P93/2011 Planleggere med arbeidsplassen som læringsarena Planleggere med arbeidsplassen som læringsarena 2011
P88/2011 Interaktiv samiskopplæring på Internett 2011
P14/2010 Utvikling av et nettbasert studietilbud i praktisk innovasjonsledelse 2010
P15/2010 Markedsføring for reiselivsnæringen 2010
P79/2009 Omdømmebygging i Nord-Troms 2009
P07/2009 Digital Storyline Digital Storyline IKT i lærerutdanning
P28/2008 Bruk av digitale bilder og video i barnehage og skole 2008
P77/2007 Stedsutvikling - Erfaringsbasert mastergradsstudium på distanse med vekt på kommunikativ planlegging 2007
P47/2007 Naturfag under nordlyset 2007
P28/2007 Fleksibel ingeniørutdanning 2007
P56/2006 Utvikling av scenariometodikk: Teknologistøttet problembasert læring i studiet "Arktisk naturbruk og landbruk" 2006
P85/2005 Utredningsrom for kvalitativ metode - etnografisk film og tekst 2005
P23/2005 Nettbasert mastergradsutdanning i Industriell Teknologi mot Kina 2005
P15/2005 IKT-støttet undervisning i teknologi, design og naturfag 2005
P116/2004 Utvikling av nettbasert undervisning og integrering av ulike studieformer i Mastergradsstudiet i Voksenpedagogikk 2004
P19/2004 Utvikling av audiovisuelt lærestoff i IKT-støttet undervisningsopplegg for desentraliserte sosialarbeiderutdanninger 2004
P114/2004 EX.Phil. Som teknologistøttet fleksibel læring 2004
P61/2004 Deltidsutdanning i fysioterapi - nettet som katalysator for læring og fagutvikling i grunnutdanning fysioterapi 2004
P51/2003 Profesjonsutøvelse, fagutvikling og e-mapper 2003
P50/2003 Kunst og kunstformidling - "Opplevelsens øyeblikk" 2003
P91/2003 Internettbasert metode- og skrivekurs for litteraturvitenskapelig tekstanalyse 2003
P90/2003 Geografiske informasjonssystemer (GIS) - 15 studiepoeng (5 vekttall) 2003