Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

Boks 1072 Blindern
0316
Oslo
Telefon: 
22 85 50 50

Klassifisering

Offentlig
Universitet
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
971 035 854

Prosjekter som har fått støtte

Nr Tittel Utlysning
P54/2018 Flipping conservation with iNnovative and sustainable IT Tools (FliNT) 2018
P53/2018 Ett steg til - MOOC for norskopplæring på A2-nivå 2018
P52/2018 eASSESS 2018
P50/2018 Blended active learning of statistics 2018
P54/2016 Klinisk undersøkelse av eldre. MOOC for opplæring av studenter og ansatte i primærhelsetjenesten 2016
P128/2015 Nettbasert kurs/kunnskapsbank i UH-pedagogikk 2015
P82/2014 What works? What works? 2014
P70/2014 Studietilbud for programmerbar logikk-utvikling på fjernlab (SPLUF) Studietilbud for programmerbar logikk-utvikling på fjernlab (SPLUF) 2014
E21/2012 Med orientekspressen inn i næringslivet Entreprenørskap 2012
P61/2013 FlexPhil - et 100% nettbasert selvstudium for Exphil på UiO 2013
P57/2013 Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning 2013
P59/2013 Fleksibel mastergrad i "IKT og læring" - MIL-nettverket 2013
P66/2012 Nordisk samarbeid om Sør-Asia-undervisning Nordisk samarbeid om Sør-Asia-undervisning 2012
P67/2012 Nettbasert historieformidling Nettbasert historieformidling 2012
P69/2012 Fleksibel, studentdrevet læring med IKT (SIKT) 2012
P70/2011 Fjernt og nært II 2011
P63/2010 Fjernt & nært. Utvidet virkelighet som IKT-støtte i humanistiske fag Fjernt & nært. Utvidet virkelighet som IKT-støtte i humanistiske fag 2010
P73/2009 Humanister i praksis 2009
P70/2009 "Læring rett i lomma". Helhetlig konsept for podcast 2009
P49/2008 Nettkurs i farmakologi for farmasøyter 2008
P50/2008 Nettbaserte kurs innen internasjonal helse 2008
P71/2007 Interaktiv læring i øyefaget 2007
P48/2006 Utvikling av digitale akademiske genre og pedagogisk bruk av LMS i Bachelorkurs i medievitenskap 2006
P78/2005 Fleksibel undervisning innen masterstudiet i Miljø og naturkatastrofer 2005
P107/2004 Nettstøttet fagdidaktisk masterstudium i religionsstudier og etikk 2004
P89/2003 Tolking i offentlig sektor - utvikling av elektroniske undervisningsprogram 2003
P87/2003 Kompetanseheving med vekt på kultur- og religionsdialog i KRL-faget 2003
P86/2003 Idehistorie som nettundervisning: "Idenett" 2003
P83/2003 Ekskursjoner på nett - Politinett - Rett i Nett - Fengsel i Nett 2003