Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Postboks 7800
5020
Bergen
Telefon: 
55 58 00 00
E-post: 

Klassifisering

Offentlig
Universitet
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
874 789 542

Prosjekter som har fått støtte

Nr Tittel Utlysning
P49/2018 Veien mot kritisk tenkning: studentaktive læringsformer i russisk historie og kultur 2018
P47/2018 A digital learning environment for field based geoscience teaching 2018
P48/2017 Teaching and Learning in the Digital Age: Online Tools and Assessment Practices 2017
P43/2017 Bedre språk, bedre jurister 2017
P42/2017 "Firenighet" - tre kurs for arbeidslivet i ny pedagogisk model 2017
P52/2016 Nettarabisk-studentaktive læringsformer 2016
P105/2015 ArtsApp: En applikasjon for enklere artsidentifikasjon ArtsApp: En applikasjon for enklere artsidentifikasjon 2015
P64/2014 DIGITYSK – et nettbasert studietilbud for tysk DIGITYSK – et nettbasert studietilbud for tysk 2014
P67/2011 Utvikling av kurs og læringsressurser for bærekraftig forvaltning av naturressurser               Utvikling av kurs og læringsressurser for bærekraftig forvaltning av naturressurser 2011
P68/2009 Visualisering av transformasjoner (VIT) 2009
P45/2008 Verbal Aspect Tutor (VAT) 2008
P47/2008 Samfunnsvitenskap og metodekunnskap for lærere: Etablering av et nasjonalt 2008
P44/2008 Matkultur på nett I og II 2008
P67/2007 Nettitaliensk: Utvikling og tilrettelegging av italiensk litteratur og muntlig italiensk og oversettelse 2007
P68/2007 Nettbasert kurs i norsk som andrespråk, trinn 3 2007
P69/2007 Fiskesykdommer hos oppdrettsfisk og villfisk. Utvikling og etablering av en nettbasert database og pilot fjernstudium 2007
P46/2006 Nettitaliensk: IKT, gjenbruk og videreutvikling 2006
P45/2006 Jus i Offentlig saksbehandling 2006
P75/2005 MELON – MacroEconomics Laboratory ONline 2005
P73/2005 Digital kompetanse gjennom fleksibel læring 2005
P97/2004 Virtuell spansk 2004
P105/2004 "Menneske , kultur og samfunn": Fjernundervisningsvariant av innføringskurs i sosialantropologi 2004
P76/2003 Nettspansk 2003
P79/2003 Miljø og utvikling - utviklingsgeografi på Internett 2003